Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Eсенни те изпити в РК Германски Дратхаар преминаха задоволително

  05

  ное

  Управителният съвет на РКГД изказва специални благодарности на нашият колега г-н Танко Ранделов, за отделеното време и средства около посрещането и престоя на г-н Зигфрид Пфаф в България, както и за дейното му участие в организацията на първия HZP изпит по немски правила в историята на РК Германски Дратхаар.


   

  ЕСЕНЕН РАЗВЪДЕН ИЗПИТ И МАЙСТОРСКИ ИЗПИТ

  ЗА ПОРОДАТА ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР ПРОВЕДЕН ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯТ

  КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР В ТУТРАКАН от 07 до 10.10.2010

   

  Републиканският клуб ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР проведе Есенния Развъден Изпит и

  Майсторският Изпит тази година в периода от седми до десети октомри във района на

  Сдружението на Ловците и Риболовците СОКОЛ - Тутракан .Домакините се бяха подготвили много добре за отговорното изпитание , терените бяха предварително определени , имаше достатъчно естесвен дивеч , важна предпоставка за един изпит на

  ловни кучета.Клуба беше поканил за главен съдия г-н Зигфрид Пфаф от Германия - човек с голям опит в обучението и съдийстването на германски дратхаари .Времето беше прекрастно за този изпит , хладно , лек дъжд ,слаб вятър .На седми октомври се проведе техническата конференция , за Есенния Развъден Изпит се бяха записали шест

  кучета и се явиха шест , за Майсторският Изпит се бяха записали седем кучета и се явиха шест .На осми октомври сутринта във участъка, избран за работа на полето

  се явиха участниците , бе теглен жребий за поредност и изпита започна под ръководството на главният съдия г-н Зигфрид Пфаф и съдиите Инж.Тодор Гичев и

  Инж.Красимир Петров .Мястото за полето представляваше една нива дълга около 2 километра , виеща се покраи едно дере .Първо бе проверено спокойствието и поведението при изстрел , куче което го е страх от изстрел не може да се ползва за лов . Работеше се само по естествен дивеч ,бяха вдигнати около тридесет фазана и три заека , г-н Пфаф даде възможност ,според правилника на VDD - Германия на кучетата неизявили напълно своите качества до три пъти възможност да се изявят , всяко куче работеше на чисто незамърсено от друго куче място , оценяваше се вродените наследствени качества на младите дратххари , най-важният критерии бе силата на обонянието - носа , бързината на търсенето , стойката ,предварителната стойка , водимоста ,радост от работата ,проследяване на диря от патица , тук е мястото да кажа че всички изпитани млади дратхаари бяха на много високо ниво с оценки 10 и 11 от възможна 12 . След обяд преминахме на оценяване на придобитите качества на младите дратхаари , изработване на 300 м влачена диря в поле от пернат дивеч /фазан / , изработване на 500 м влачена дирая от заек в поле , донасяне на патица от дълбока вода със изстрел , претърсване на обрасъл с тръстика участък за убита патица , донасяне на космат дивеч , донасяне на пернат дивеч , взимаше се средно от донасянето на фазана и патицата , оценка на връзката между водача и кучето . При оценката на придобитите качества се пролича и дали системно е работено с младите кучета , от явилите се шест кучета само две издържаха успешно изпита , БРИТА от ИСКЪРО със 179 точки с оценка 11/10 за форма и косъм с водач Инж.Огнян Димитров от Старо Село и АРА от ГЕОРГИЕВ и СИН със 166 точки с оценка 10/10 за форма и косъм със водач Тихомир Тодоров от Шумен . За съжаление останалите дратхаари , които показаха отлични наследствени качества не бяха добре подготвени от свойте водачи .Оценката за форма и косъм бе направена от зооинжинер Георги Христозов - съдия по екстериор от FCI .Искам да благодаря от страниците на ЛОВ И КУЧЕ + ОРЪЖИЕ на главният съдия г-н Зигфрид Пфаф за отлично проведеният изпит , той отнесе и протоколите от изпита , за да покаже как работи нашият клуб пред клуба майка VDD-Германия .

  На девети октомври сутринта започна и Майсторският Изпит за германските дратхаари .

  Главен съдия бе Зооинжинер Георги Христозов , съдии Инж.Красимир Петров , Инж.Тодор Гичев и Васил Сотиров , първо кучетата бяха изпитани за работа в полето , където се оценяваха :силата на обонянието / нос , търсене , предварителна стойка , стойка , поводение пред дивеча , спокойствие при изстрел , донасяне на убит дивеч ,донасяне на случайно намерен дивеч ,300 м влачена дира от пернат дивеч , послушание и сработване с водача .Най-голяма тежест имаха обонянието с коефициент 8 и стоиката с коефициент 6 .При работа в полето най - добре подготвеното куче бе ПЕР ІV от ДОНАУЕК със 145 точки с водач Георги Георгиев от Шумен , единствиното куче спряно от водача да не гони дивеч .След обяд продържихме със работа във вода ,

  При това упражнение се изпитваха претърсване на тръстика , работа по водна диря от патица ,донасяне от дълбока вода . Най-голяма тежест имаха претърсването на тръстика и проследяване на водната диря от патица с коефициент 4 .Най - добре подготвеното куче бе ОГИ от ВАХАНИ със 40 точки с водач Христо Павлов от Пловдив.

  На десети окомври продължихме сутринта с работа в гора , при това упражнение се изпитваше работа по кървава диря -нанесена преди два часа ,оставане на място ,поведение при групов лов ,500 м влачена дира от заек , прогонване на горски участък ,работа в храсти и водене на повод . Най-голяма тежест имаше работата по кървава диря с коефициент 6 .Най-добре подготвена бе ЖАНА от ГИЧЕВ с 96 точки с водач Янко Йорданов от Велики Преслав.

  С това завърши Майсторският Изпит и започна тържествената част ,обявяване на резултатите , от участващите шест кучета и шесте издържана успешно изпита както следва :

  ПЕР ІV от ДОНАУЕК с 254 точки и ІІ приз с водач Георги Георгиев от Шумен

  АРНО от ИСКЪРО с 250 точки и ІІІ приз с водач Инж.Огнян Димитров от Старо Село

  ВИТО от АРТОС с 220 точки и ІІІ приз с вочач Иво Чорбов от Пловдив

  ЖАНА от ГИЧЕВ с 257 точки без приз с водач Янко Йорданов от Велики Преслав

  ВАНС от ЖЕЛЕВ с 220 точки без приз с водач Ивайло Кибритев от Бургас

  ОГИ от ВАХАНИ с 191 точки без приз с водач Христо Павлов от Пловдив

  Специално искам да благодаря на г-н Георги Тодоров за перфектното докуменално

  оформяне на резултатите от изпитите и безкористното му предоставяне на вскякаква логистична подръжка .

  В заключение искам да изкажа благодарност на всички участници и помощници

  при провеждането на двата изпита с пожелание за нови срещи !

  Инж.Красимир Петров - Заместник Председател на РК "Германски Дратхаар"

   

   « Всички събития