Предстоящи събития

РЕКЛАМА • Тест за работа на вода за допускане до участие на Хегевалд 2022 г. - Пазарджик

  04

  юли

   

  На 09 юли 2022 г. в гр. Пазарджик ще се проведе тест за работа на вода за допускане до участие на Хегевалд 2022 година.


  Таксата за участие е 50 лв. и се заплаща на място.
  Краен срок за записване: 7 юли 2022 г., с формуляр 1 на e-mail: tatjana_hr@abv.bg

   

  Необходими документи, които трябва да се подготвят:
  - коректно попълнен формуляр 1;
  - копие на родословието (лице и гръб);
  - копие от формуляр 3 от VJP;
  - копие на картончето за твърдост към хищници;
  - копие на сертификатите за HD, OCD и ЕD;
  - копие на сертификата за Вилебранд (ако има такъв).
  Изброените по-горе копия на документи да се носят в деня на теста заедно с оргиналите!


  За уточнения относно документите: 0899034774 - Татяна Ангелова

   

  За да бъде допуснато до участие в Хегевалд, съответното куче трябва да покрие следните задължителни критерии:
  - да е издържало успешно изпит VJP с минимум 65 точки, като оценките за работа по заешка диря, използване на носа и търсене трябва да са минимум "много добър" (9-11 точки);
  - трябва да покаже убедителна работа във вода;
  - на предварителното оценяване за форма и косъм да получи минимум оценки добър (6)/добър (6) и да има ясно изразена брада;
  - да има успешен тест за твърдост към хищници;
  - да има сертификати от д-р Peter Schunk, удостоверяващи, че кучето е освободено от HD, OCD и ED.

   

  Кучета, които не са изпълнили тези критерии, няма да се допускат до теста!

   

  Сборният пункт ще бъде обявен допълнително!

   

   

   « Всички събития